Diensten

Acquisities & herstructurering

De overdracht is na de start en de groei de derde cruciale fase in de levenscyclus van een onderneming. Ons takenpakket bij opvolging en overname is er op gericht om de bedrijfscontinuïteit van bestaande ondernemingen door generatiewisseling of overname te stimuleren en in goede banen te leiden.

Ondernemers moeten zich bewust zijn van het feit dat men continu aandacht moet hebben voor een mogelijke bedrijfsoverdracht en tevens van het feit dat een succesvolle overdracht tijdig dient voorbereid te worden omdat het een complex proces is.

Accountantskantoor Helon heeft veel expertise aan te bieden aan haar klanten.   De focus ligt steeds op praktische en pragmatische adviezen die resultaten geven, met een duidelijk streven naar optimalisatie en rendementsverbetering.

Door het vertrouwen van verschillende klanten werden wij belast met de opdracht tot een succesvolle verkoop van hun bedrijf, al dan niet binnen de familie of het zoeken van een externe koper.  Overname van een KMO vereist speciale aandacht en aanpak.

Wij bieden onze expertise aan ondernemers aan door hen bij te staan in alle stadia van het verkoopproces met name :

  • waardering van de onderneming / KMO;
  • het zoeken van potentiële kandidaat (ver-)kopers;
  • limited reviews en due-dilligence onderzoeken;
  • (her)structurering van de onderneming;

Meer Diensten