Accountants & Belastingsconsulenten

Uw boekhouding uitbesteden aan betrouwbare accountants

Wilt u uw boekhouding laten doen of zelf boekhouden?

Bij accountantskantoor Helon in Lokeren geniet u de flexibele accountancy service die u als ondernemer verdient. U kan zelf uw boekhouding doen onder onze supervisie of de volledige verwerking van uw boekhouding uitbesteden aan onze uiterst ervaren accountants. Hoeveel en welke boekhoudkundige verrichtingen u aan ons toevertrouwt, bepaalt u zelf.

Als IAB-gecertificeerde accountants en belastingconsulenten mogen we ook de exclusieve bevoegdheden voor officieel erkende externe accountants uitvoeren. U kan dus niet alleen uw bedrijfsadministratie en verplichte boekhouding uitbesteden, maar ook professioneel advies inwinnen bij onze fiscale experten bij elke belangrijke groeifase van uw onderneming.

boekhouding uitbesteden

 • periodieke input en verwerking boekhoudkundige verrichtingen
 • opmaak winstafrekening, tussentijdse balans en resultatenrekening
 • opmaak, nazicht en analyse van de jaarrekening
 • budgettering & interne en externe rapportering
 • consolidatie boekhouding voor holdings en vennootschapsgroepen
 • advies bij interpretatie van de cijfers, winstprognoses en alarmsignalen

accountancy opdrachten

 • omzetten en vereffenen vennootschapsvorm
 • fusies en splitsingen vennootschappen en beperking voorkeurrecht
 • uitgifte aandelen zonder nominale waarden onder de factiewaarde
 • vertegenwoordiging van individuele vennoten bij controle
 • interne audits, controle opdrachten en commissarisverslagen
 • advies en assistentie bij alle andere bijzondere mandaten

Van cijfers naar duidelijke taal

Alleen met een accurate en bijgewerkte boekhouding kan u als ondernemer doordachte beslissingen nemen. De Helon accountants en belastingconsulenten denken daarvoor graag met u mee. We geven een verduidelijkend woordje uitleg bij de interpretatie van financiële en fiscale cijfers en wijzen u ook op mogelijke valkuilen en opportuniteiten. Dat doen we zeker niet alleen op aanvraag, maar ook spontaan!

Fiscaliteit

uw fiscale boekhouding uitbesteden

 • aangifte vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting
 • opmaken btw aangifte, jaarlijkse btw listing en IC opgave
 • bijstand en vertegenwoordiging tijdens fiscale controles
 • fiscaal advies op basis van tussentijdse rapportering en prognoses
 • aangifte van nalatenschap, erfbelasting en successierechten
 • personenbelasting laten berekenen en indienen

fiscaal-juridisch advies & assistentie

 • oprichten, omzetten en overdracht van vennootschappen of verenigingen
 • wijziging van de statuten en verslaggeving van en aan de Algemene Vergadering
 • opstellen en redigeren contracten en samenwerkingsovereenkomsten
 • kredietaanvragen, haalbaarheidsstudies en investeringsanalyses opstellen
 • advies en inrichting van administratieve organisatie en interne procescontrole
 • advies over aanwerving, ontslag en financiële personeelszaken

Fiscale optimalisatie

Elke succesvolle ondernemer moet belastingen betalen. Het is zelfs een teken dat de zaken goed gaan. Alleen wilt u uiteraard liever niet te veel belastingen moeten betalen… Met permanente financiële en fiscale optimalisatie houden we de fiscale druk en de bedrijfswinst in evenwicht zodat u betaalt wat moet, maar ook niet meer dan strikt noodzakelijk.

Onze accountancy tarieven

Hoeveel de boekhouding uitbesteden u zal kosten en welke tarieven we hanteren voor fiscaal-juridisch advies? Dat lichten we graag aan u toe tijdens een vrijblijvend kennismakend gesprek. Onze service en prijzen zijn immers altijd maatwerk.

MAAK EEN AFSPRAAK